Author Topic: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย  (Read 35788 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #40 on: มีนาคม 21, 2018, 07:19:35 pm »
41.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม​

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : วัดราชบพิธ
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :พ.ศ. 2412
พิกัด : 13.7491, 100.49734

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล5 โปรดฯ ให้สร้างวัดราชบพิธฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2412 โดยเริ่มจากการสร้างพระเจดีย์ ขึ้นก่อน เพื่อเป็นสิ่งก่อสร้างประธานของวัดตามคติโบราณ แล้วจึงสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และพระระเบียง ล้อมรอบ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนฐานไพทีปูด้วยหินอ่อนยกพื้นสูง ล้อมรอบด้วย กำแพงแก้ว ซึ่งเป็นกำแพงล้อมรอบวัด สูงประมาณ 1 เมตร ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายเบจรงค์ มีซุ้มเสมา โปร่งอยู่เหนือกำแพง และมีเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักรติดเนื่องกับตัวกำแพงเรียกว่า "มหาสีมา" ซึ่งวัดที่มีมหาสีมาในลักษณะนี้มีเพียง 3 วัดเท่านั้น อีก 2 วัดคือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และ วัดบรมนิวาส
ลัษณะพิเศษของวัดที่มีมหาสีมา คือ การทำสังฆกรรมไม่จำกัดเฉพาะในพระอุโบสถเท่านั้น แต่สามารถทำได้ทุกแห่งที่อยู่ภายในขอบเขตของมหาสีมา

Wat Ratchabophit Sathit Mahasimaram

Wat Ratchabophit is a first class royal monastery ''Rajavaravihara'' it is thought of as King Rama V's and King Rama VII's monastery.

The temple was built by King Rama V in 2412 B.E., following the royal tradition that each monarch constructed a temple to mark his rein. It is one of the only 3 temples with Maha Sima boundary. Apart from Wat Ratchabophit, the other 2 temples with Maha Sima boundary are Wat Ratchapradit Sathit Mahasimaram and Wat Baromniwas. Special characteristic of the temple with Maha Sima is that the religious activities are not limited to perform only in the Ubosot, but can be performed anywhere within the Maha Sima boundary.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)
« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:54:10 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #41 on: มีนาคม 21, 2018, 07:22:04 pm »
42.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม​

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : พระบรมมหาราชวัง
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :พ.ศ. 2407 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4
พิกัด : 13.74964, 100.49551

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อทรงอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ธรรมยุต แล้วพระราชทานนามว่า "วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการราม" และเปลี่ยนมาเป็น"วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม"

วัตถุประสงค์ของการสร้างวัด เพราะเหตุผลสองประการ คือ ประการที่ 1 เพื่อให้ต้องตามประเพณีโบราณว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ ซึ่งทั้งกรุงสุโขทัย เมืองพิษณุโลก และกรุงศรีอยุธยา ล้วนมีครบทั้ง 3 วัด มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียง 2 วัด คือ วัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ ยังขาดแต่วัดราชประดิษฐ์ จึงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้ครบตามประเพณีโบราน ประการที่ 2 เพื่อประโยชน์ในพระองค์ พระบรมวงศาสนุวงศ์ และข้าราชการที่จะได้ทำบุญกับวัดฝ่ายธรรมยุตที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงวัดบวรนิเวศน์ฯ ซึ่งเป็นวัดธรรมยุตเพียงวัดเดียวในขณะนั้น ที่อยู่ในบริเวณนั้น

Wat Ratcha Pradit Sathit Mahasimaram
King Rama IV ordered the construction of Wat Ratcha Pradit to honour Thammayuth monks. The temple is thought of as King Rama IV's monastery.

There in no Ubosot(Ordination Hall) in this temple, howerever, monks perform ordination in the Vihara(Assembly Hall) which is made of marble. The front doors and windows of the Vihara are decorated with Maha Pichai Monkut(King Rama IV's name) inside the Vihara, there are mural paintions of 12 month ceremonies and the King's photo of telescoping of solar eclipse at Prachaub Kitikhan province. There is a round Chedi(Pagoda) made of marble next to the Vihara.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)
« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:53:07 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #42 on: มีนาคม 30, 2018, 07:58:38 pm »
43.วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : เถรวาท มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : จักรวรรดิ
เขต/อำเภอ   : สัมพันธวงศ์   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :กรุงศรีอยุธยา
พิกัด : 13.74158, 100.50186

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.

วัดบพิตรพิมุข เดิมเรียกว่า วัดตีนเลน หรือ วัดเชิงเลน ในสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระเจ้าหลานยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศน์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม เมื่อสำเร็จแล้วได้มีงานฉลองในปี พ.ศ. 2328 ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดบพิตรพิมุข เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมพระราชวังหลังผู้ทรงปฏิสังขรณ์
รัชกาลที่ 3 โปรดให้ปฏิสังขรณ์ โดยรื้ออาคารเก่าที่สร้างด้วยไม้ออก แล้วสร้างใหม่ด้วยอิฐและปูนทั้งหมด
รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิสังขรณ์และโปรดให้สร้างพลับพลาด้วยไม้สักไว้หลังวัดริมคลองโอ่งอ่าง มีลายสลักพระราชสัญจกร ตราอาร์มอยู่ที่จั่วด้านข้าง เป็นรูปพระราชลัญจกรพระมหาพิชัยมงกุฏ บนพานมีราชสีห์กับคชสีห์ถวายพุ่มกระหนาบอยู่สองข้าง
สมัยรัชกาลที่ 6-7 พระกวีวงศ์(กระแจะ) เป็นเจ้าอาวาสได้บูรณะปฏิสังขรณ์เก๋งจีนที่ชำรุด และสร้างกุฏิตึก 2 ชั้น
ที่มา : พระอารามหลวง เล่ม 1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:18:50 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #43 on: มีนาคม 30, 2018, 08:03:18 pm »
44.วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : วรมหาวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : จักรวรรดิ
เขต/อำเภอ   : สัมพันธวงศ์   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :-
พิกัด : 13.74236, 100.50385

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.

วัดจักรวรรดิราชาวาส สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเป็นวัดราฏฎร์ มีชื่อว่า "วัดนางปลื้ม" ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสามปลื้ม" คาดว่าเพราะตั้งอยู่ใกล้สามเพ็ง จึงถูกเรียกเพื้ยนไปเป็นสามปลื้มด้วย

 รัชกาลที่ 1 เจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้เริ่มก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อมกับขุดคูให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาถึงสระที่ขุดไว้สำหรับเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ จากนั้นได้อาราธนาพระสงฆ์จากวัดต่างๆ มาจำพรรษาที่วัด และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2368 ใช้เวลาในการสร้าง 5 ปี ในเวลาต่อมาท่านได้ค้นหา พระบาง ที่ถูกนำไปซุกซ่อนจนพบ และได้นำมาถวายรัชกาลที่ 1 ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ต่อมาเมื่อ รัชกาลที่ 1 ได้เสร็จพระราชทานผ้าพระกฐินที่วัด ทรงทักท้วงว่าพระวิหารสูงกว่าพระอุโบสถหลังเดิม เจ้าพระยาบดินทร์เดชา จึงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และอุทิศพระอุโบสถหลังเดิมให้เป็นพระวิหารต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้พระราชทาน พระบาง คืนกลับไปประดิษฐานที่ หลวงพระบาง ในประเทศลาว และทรงโปรดเกล้าฯ อัญเชิญ พระนาก จากหอพระในพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารแทน

ที่มา : ป้ายในวัด

Originally called ''Wat Sam Pluem'' , Wat Chakkawat Rachathiwas was an ancient temple dated back to Ayutthaya period.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:48:37 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #44 on: มีนาคม 31, 2018, 10:01:02 am »
45.วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วังบูรพาภิรมย์
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :-
พิกัด : 13.74266, 100.49918

*** ทำว้ัตรเช้า 08.00 น. ทำวัตรเย็น 16.00 น.

วัดราชบุรณะเป็นวัด 1 ใน 3 วัดสำคัญที่จะต้องมีประจำในราชธานี ตามประเพณีโบราณที่มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์

วัดราชบุรณะเดิมชื่อว่า "วัดเลียบ" เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยตั้งชื่อวัดตามนามของผู้สร้าง คือ นายเลี้ยบ พ่อค้าชาวจีน ต่อมาวัดเลียบกลายเป็นวัดร้าง มาได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดราชบูรณราชวรวิหาร"

วัดราชบุรณะ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างตลอดต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 3 4 5 และ 7 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยเหตุที่วัดราชบูรณะตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ คือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า จึงถูกทิ้งระเบิดทางอากาศอย่างหนัก ทำให้พระอุโบสถ พระวิหารและเสนาสนะต่างๆ ได้รับความเสียหายมาก จนต้องยุบเลิกวัดไป

แต่หลังจากสงครามโลกสงบลง ก็ได้มีการขอตั้งวัดนี้ขึ้นใหม่ และทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้กลับมามีสภาพเป็นวัดอีกครั้งหนึ่ง ได้มีการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถและเททองหล่อพระประธาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2503 ส่วนพระปรางค์ซึ่งไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามในครั้งนั้น แต่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ก็ได้รับการบูรณะด้วยในปี พ.ศ. 2505

Wat Ratchaburana
Wat Rachabura is located at the foot of the Rama O Memorial Bridge on the Bangkok side. Built in The late Ayutthaya period by a Chinese merchant, it is otherwise known as Wat Liap.

In the reign of King Rama I, the temple was restored, and renamed "Wat Ratchaburana" Then it became one of the 3 principal temples of the capital which include Wat Ratchaburana, Wat Ratchapradit and Wat Mahathat, it had been regularly restored since the reign of King Rama I through to the reign of King Rama IV.

During World War II, the temple principal buildings, especially Ubosot (Ordination Hall), were badly damaged by bombing. After the war, new Ubosot was built, while Phra Prang(pagoda), the onlly survival from the war, was restored.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)
« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:50:46 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #45 on: มีนาคม 31, 2018, 10:03:12 am »
46.วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรมหาวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วัดราชบพิธ
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :พ.ศ. 2350 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พิกัด : 13.75111, 100.50107

วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยสร้างขึ้นที่กลางพระนครเสมือนเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อเรื่องศูนย์กลางจักรวาล

การสร้างวัดเริ่มขึ้นโดยการสร้างพระวิหารหลวงขึ้นก่อน เพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่ทรงสร้างค้างไว้เพียงฐานพระวิหารก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้สร้างต่อโดยทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองด้วย แต่การก่อสร้างยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นรัชกาลไปอีก การก่อสร้างวัดได้มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยโปรดฯ ให้สร้างพระอุโบสถ พระเจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ตลอดจนเสนาสนะอื่นๆ และพระราชทานนามว่า "วัดสุทัศน์เทพวราราม"

Wat Suthat Thep Wararam
Wat Suthat is one of the six royal temples of the highest class of 'Rajavaramahavihara'. The temple is thought of as King Rama VIII's monastery. It is notable for its mother-of-pearl door panels and the image of Phra Sri Sakayamuni.
Phra si Sakayamuni was enshrined in Phra Wiharn Lunag when King Rama I ordered that the Buddha image tranferred from Wat Maha That, Sukhothai province. Phra Wiharn Luang is a replica of Phra Wiharn Phra Mongkolbophit in Aytrrhaya. The King Rama II.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)


« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:30:50 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #46 on: เมษายน 01, 2018, 06:29:47 pm »
47.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร(จอมทอง)

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางค้อ
เขต/อำเภอ   : จอมทอง   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : วัดประจำรัชกาลที่ 3
พิกัด : 13.70287, 100.4643

*** วัดท่องเที่ยวเปิดตลอด

วัดราชโอรสาราม มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า "วัดจอมทอง" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในสมัยต่อมา) ทรงเป็นแม่ทัพไปสกัดกั้นกองทัพพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์ ระหว่างทางพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ทรงแวะประทับแรมที่วัดจอมทอง และทำพิธีเบิกโขลนทวารตามตำราพิชัยสงคราม ทรงอธิษฐานขอให้ได้ชัยชนะและสามารถเสด็จกลับพระนครโดยสวัสดิภาพ

เมื่อเสด็จกลับมาถึงพระนคร จึงได้โปรดฯ ให้สถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดราชโอรสาราม" หมายถึง วัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา

Wat Tatcha Orasaram
The temple was founded in the Ayutthaya period. In the reign of King Rama II, with a remour of the Burmese invasion, the King therefore sent an army led by his son, Prince Chesasa Bodin, the future King Rama III, to the frontier at Kanchanaburi to defend against the Burmese army. On the way the Prince stopped at the temple and officiated over religious ceremony, a Brahmin ceremony that blesses worries who are going to the war.

After victory on war. The Prince ordered the entire temple to be restored. Because of his favourite in Chinese style art. The harmony of Thai and Chinese style can be seen in both the Ubosot(Ordination Hall) and the Vihara(Assembly Hall) of the Reclining Buddha. It was the first temple built without the typical Thai decoration on the roof of the Ubosot and Vihara.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)
« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:55:49 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #47 on: เมษายน 01, 2018, 06:31:42 pm »
48.วัดนางนองวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางค้อ
เขต/อำเภอ   : จอมทอง   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.70386, 100.46659

วัดนางนอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดหนัง อีกฝั่งหนึ่งของคลองสนามชัย เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับวัดหนัง และวัดราชโอรสาราม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ด้วย โดยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในวัดนางนองทั้ง พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ และศาลาหน้าวัด เป็นต้น ล้วนมีลักษณะศิลปะแบบไทยประยุกต์ผสมผสานกับศิลปกรรมแบบจีน เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้างภายในวัดราชโอรสาราม มีเพียงวัดหนังเพียงวัดเดียวที่ไม่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบจีน

Wat Nang Nong

Located on the eastern bank of Sanam Chai Canal, Wat Nang Nong was also built in Ayutthaya period as Wat Nang and Wat Racha Orosaram, and was restored in the reign of King Rama III.

Like Wat Racha Orosaram, Wat Nang Nong was also decorated with a combination of Thai and Chinese style which was King Rama III's favorite artistic style. Only Wat Nang that was not influent by the artistic style.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:57:46 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
49.วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : ปทุมวัน   
เขต/อำเภอ   : ปทุมวัน   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : พ.ศ.2400
พิกัด : 13.74592, 100.53674

**วัดท่องเที่ยวเปิดตลอด

วัดปทุมวนารามเดิมชื่อว่า "วัดสระปทุม" สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี โดยสร้างคู่กับพระราชอุทยานสระปทุม ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับพักผ่อนพระราชอิริยาบถนอกพระนคร

Wat Phathumwanaram
Formerly called'' Wat Sra Pathum'', the temple was built by King Rama IV commemorate Queen Thepsirinthra. It was built in the same compound as the Sra Pathum Palace which was King Ram IV's summer palace. Today Wat Pathumwanaram is a third class royal monastery.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 07:59:40 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #49 on: เมษายน 02, 2018, 07:15:43 pm »
50.วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : สี่พระยา
เขต/อำเภอ   : บางรัก   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.73164, 100.52944

**วัดท่องเที่ยวเปิดตลอด

วัดหัวลำโพงเดิมชื่อว่า "วัดวัวลำพอง" ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างและนามผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าทำลายเผาบ้านเมืองและวัดวาอาราม ทำให้ประชาชนพากันอพยพลงมาทางใต้และมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านทุ่งวัวลำพอง ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณวัดหัวลำโพง ต่อมาได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่า "วัดวัวลำพอง" ตามชื่อหมู่บ้าน

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และให้สร้างสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ขึ้นที่บริเวณนอกเมืองใกล้กับคูเมืองชั้นนอก คือ คลองผดุงกรุงเกษม และพระราชทานนามว่า "สถานีรถไฟหัวลำโพง" ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากวัดวัวลำพองประมาณ 2 กม. และเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินที่วัดนี้ จะได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดหัวลำโพง"

Wat Hua Lamphong
Located not far from Bangkok's Railway Station. Wat Hua Lampong is in the main business areas like Silom, Surwong and Siam Square where is easily access by the sky train, and the underground train. Besides, there is and underground train station in front of the temple that makes it a lively place all day.

Built in early Rattanakosin period, the temple was formerly called ''Wat Wua Lamphong'' It was later changed to the present name by King Rama V after the construction of Hua Lamphong or Bangkok Railway Station.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)


« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:01:32 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #50 on: เมษายน 06, 2018, 12:45:46 pm »
51.วัดหนัง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางค้อ
เขต/อำเภอ   : จอมทอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.70506, 100.46509

**ทำวัตรเช้า 08.30 น.วัตรเย็น 16.30 น.

วัดหนัง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ร้างมานานร่วม 200 ปีเศษ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนีของรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสถาปนาใหม่ทั้งวัด ยกเว้นพระประธานในอุโบสถ พระพุทธศิลาในวิหาร และองค์ระฆัง มีการฉลองวัดในปี พ.ศ. 2380 ต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากระยะนั้นวัดทรุดโทรมมาก พระอุโบสถสร้างแบบก่ออิฐถือปูน มีเฉลียงรอบ หลังคาซ้อนสามชั้น ภายในเขียนลายดอกไม้ร่วงที่ผนังตอนบน พระประธานเป็นพระปางมารวิชัย ฝีมือช่างสุโขทัย นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน หลวงปู่เฒ่า ที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

Wat Nang Rachaworaviharn
Wat Nang is an ancient monastery that had been built during the Ayutthaya period. It was abandoned for almost two centuries, in Bangkok period, Somdet Phrasrisulalai, King Rama III's mother(1824-1851) renovated the entire temple with the exception of a few objects such as the principal Buddha image in the ordination hall, The Buddha image in Wihara and the Bell. The temple was celebrated in 1837, during the reign of King Rama V(1868-1910), restoration works were carried out again in order to improve its state of preservation, the ordination hall(Ubosot), constructed with bricks and lime cement, has three tired-roofs, inside the building, there are paintings on the upper wall of falling flowers. The principal Buddha image was made in the style of Sukhothai art in the Subsuing Mara(Satan) Pose, in addition, the image of the late most revered monk, Luang Pu Thao is also kept here.

ที่มา ป้ายในวัด

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:02:40 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #51 on: เมษายน 06, 2018, 12:47:27 pm »
52.วัดคูหาสวรรค์

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : คูหาสวรรค์
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.73239, 100.46185

**ทำวัตรเช้า 08.00 น.วัตรเย็น 16.00 น.
พระพุทธเทวปฏิมากร ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมาช้านาน เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์ และถูกอัญเชิญไปวัดพระเชตุพนฯ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ซึ่งพระองค์โปรดฯ ให้สร้างพระประธานองค์ใหมขึ้นแทน พระนามว่า "พระพุทธเทวะ" และบูรณะพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญและเสนาสนะต่างๆ และพระราชทานนามให้วัดว่า "วัดคูหาสวรรค์"

Wat Khuha Sawan
Phra Phutta Thewa Patimakon, the principle Buddha image that enshrines in the Ubosot of Wat Phra Chetuphon of Wat Pho today, used to enshrine in Wat Khuha Sawan. King Rama I ordered the relocation of the Buddha image to Wat Pho during his reign, and built another Buddha image for replacement.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)


« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:03:52 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #52 on: เมษายน 06, 2018, 12:48:46 pm »
53.วัดอัปสรสวรรค์

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ปากคลองภาษีเจริญ
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.72, 100.46983

**เปิดตลอดวัดท่องเที่ยว

หอพระไตรปิฎก ตั้งอยู่กลางสระน้ำภายในวัดอัปสรสวรรค์เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และเป็นต้นแบบของหอเขียนที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดด้วย

ปัจจุบันหอพระไตรปิฎกมีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมศิลปากรจึงได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนให้แก่วัดจำนวน 10,500 บาท เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกหลังนี้โดยด่วน ซึ่งทางวัดเองและหน่วยงานเอกชนได้ร่วมสมทบทุนด้วย

วัดอัปสรสวรรค์ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยเจ้าจอมน้อย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณะเพิ่มเติม และพระราชทานนามว่า "วัดอัปสรสวรรค์" เพื่อเป็นที่ระลึกแด่เจ้าจอมน้อย

Wat Apsorn Sawan
The most interested building in Wat Apsorn Sawan is the encient wooden Tripataka Hall which locates in the pond in the temple compound.

Wat Apsorn Sawan is a third royal monastery of 'Varavihara' type. It was an ancient temple dating back to the Ayutthaya period.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)


« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:05:01 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #53 on: เมษายน 06, 2018, 12:49:47 pm »
54.วัดปากน้ำ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ปากคลองภาษีเจริญ
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.72212, 100.47069

**เปิดตลอดวัดท่องเที่ยว

วัดสร้างสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด และทรงรับเป็นพระอารามหลวง ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองติดอยู่กับวัด และในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างประตูคลองด่านภาษีเจริญ ประชาชนจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดปากน้ำภาษีเจริญ" มาจนถึงปัจจุบัน

ภายในวัดมีหอไตรสร้างโดยช่างสมัย สมเด็จพระนาราณ์มหาราช เป็นศิลปะวัตถุที่ทำด้วยไม้ ซึ่งมีอายุคงทนน่ามหัศจรรย์มาก ฝีมือการสลักไม้รูปกระจัง ซุ้มประตู หน้าต่างและหน้าบัน ก็งดงามเช่นกัน วัดนี้มีโรงครัวเป็นของวัดเอง พระภิกษุสามเณร จึงไม่ต้องออกบิณฑบาต ทั้งนี้เพราะบารมีของ พระมงคลเทพมุนี หรือที่รู้จักกันในนามของ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่ได้ตั้งโรงครัวขึ้น และยังไม่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่า "วิชาธรรมกาย" ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

Wat Paknam
The temple was built in Ayutthaya period. It was first restored and renovated by King Rama III and became one of the royal temples in his patronage. King Rama IV had ordered the construction of a canal adjacent to the temple and King Rama V had ordered building of the Khong Dan Phasicharoen Watergate. The temple since then has been known as Wat Paknam Phasicharoen.

In the temple, there is Hor Trai(The hall keeping scriptures of Lord Buddha teachings) built since King Nari the Great from Ayutthaya period decorated with fascinating wooden works and art objects. The temple has its own kitchen to cook meals for the monks and receive offerings from layman. Thus monks of this monastery do not need to make the usual daily alms receiving. The kitchen was set up by a much revered monk named Phra Mongkhon Thepmuni, better known as Luang Phor Wat Paknam who also set up a meditation school widely known as Dhammagaya.

ที่มา ป้ายในวัด

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:06:19 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #54 on: เมษายน 07, 2018, 06:59:46 pm »
55.วัดนิมมานรดี

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางหว้า
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.70763, 100.42703

**เปิดตลอดวัดท่องเที่ยว

วัดนิมมานรดีเดิมชื่อว่า "วัดบางแค" สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขุนตาลวโนชากร(นิ่ม) และภรรยาชื่อดี ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ทั้งหมด วัดบางแคจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น "วัดนิมมานรดี" เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดยใช้ชื่อของขุนตาลวโนชากร(นิ่ม) เป็นชื่อต้น และชื่อภรรยาต่อท้าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบัน พระอุโบสถหลังใหม่ และหน้าบัน ศาลาการเปรียญ และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2514

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกฉัตร พระเจดีย์ และทรงเททองหล่อ พระสีวลี พร้อมกับได้พระราชทานนามาภิไธย ส.ธ.ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระสีวลี

Wat Nimman Noradee
Originally called Wat Bang Khae, the temple was built in the reign of King Rama I, Later, in the reign of King Rama V, the temple was wholly restored by Khun Tanwanochakon(Nim) and Mrs. Dee, his wife. It was then renamed Wat Nimman Noradee to honor the founders.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:07:59 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #55 on: เมษายน 07, 2018, 07:01:29 pm »
57.วัดนางชีโชติการาม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ปากคลองภาษีเจริญ
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.7166, 100.46828

**ทำวัตรเย็น 16.00 น.

วัดนางชี เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระยาราชานุชิต(จ๋อง) ได้บูรณะใหม่ทั้งพระอาราม แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดนางชีโชติการาม"

Wat Nang Chi
Wat Nang Chi is an ancient temple dating back to the Ayutthaya period. It was restored in the reign of King Rama III, therefore, Chinese artistic style which was King Rama III's favorite style, was applied to most of the buildings in the temple.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:11:26 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #56 on: เมษายน 08, 2018, 10:33:43 am »
58.วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู)

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : กรุงศรีอยุธยา
พิกัด : 13.72237, 100.48109

วัดจันทาราม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระยาสุรเสนา(ขุนเณร) ได้มาบูรณะวัดขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานนามว่า "วัดจันทาราม"

ต่อมาภายหลังได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง โดยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ปัจจุบันมีเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา

Wat Chantharam
Originally named Wat Bang Yi Ruea Klang or Wat Klang, Wat Chatharam was built in the Ayutthaya period, and was renovated by Phraya Surasena(Khun Nen) in the reign of King Rama III.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:12:56 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #57 on: เมษายน 08, 2018, 10:35:04 am »
59.วัดราชคฤห์วรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.72156, 100.47893

วัดราชคฤห์ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยทหารมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทย และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณแขวงบางยี่เรือ

ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯ ให้พระยาพิชัยดาบหักบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารพม่าที่ท่านสังหารเมื่อคราวสงครามกู้เอกราช เพราะพระยาพิชัยฯ เคยนำทหารมาซุ่มยิงเรือพม่าที่ตรงบริเวณนี้ ซึ่งได้กลายเป็นที่มาของชื่อ "บางยี่เรือ" ด้วย โดยสันนิษฐานว่าแต่เดิมน่าจะเรียกบริเวณนี้ว่า "บึงยิงเรือ" ตามตำนานเรื่องราวที่เกิดขึ้น และในเวลาต่อมาจึงได้เพี้ยนมาเป็นบางยี่เรือ

พระยาพิชัยฯ ได้สร้าง พระอุโบสถ ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็น พระวิหารใหญ่ ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าวัด พระปรางค์ พระเจดีย์ และพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้ง แล้วยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามให้วัดว่า "วัดราชคฤห์"

เจ้าพระบาพระคลัง(หน) ได้สร้างเขามอ ซึ่งเป็นภูเขาจำลองขึ้น เพื่อประดิษฐาน พระมณฑปพระพุทธบาทจำลอง บนยอดเขา

Wat Ratcha Khrue
Wat Ratcha Khrue is an ancient temple dating from the late Ayutthaya period. It was sometimes called Wat Mon not only because it was built by a Mon soldier, but there were also Mon monks residing in the temple.

In Thonburi period, King Taksin the Great ordered the restoration of the temple. The Ubosot (Ordination Hall) which was converted to the main Vihara(Assembly Hall), Prang(Pagoda), Chedis(Pagodas) and a Buddha image were built.

Further renovation of the temple was carried out in the reign of King Rama I. Then it was granted a third class royal monastery of 'Varavihara' type, and given its present name.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:14:15 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #58 on: เมษายน 12, 2018, 07:12:39 pm »
60.วัดอินทารามวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.7232, 100.48344

*** เปิด ส อ วันหยุด 08.00-17.00 น. ทำวัตรเช้า 08.00 น.วัตรเย็น 17.00 น.


วัดอินทารามเป็นวัดที่สำคัญมากในสมัยกรุงธนบุรี เพราะเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จฯ มาประกอบพระราชกุศลและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ โดยยังปรากฏพระแท่นบรรทม ที่พระองค์ทรงประทับแรมทรงธรรม และทรงกรรมฐาน อยู่ภายในพระวิหารน้อย หรือ พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสิน และมีโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์หลายอย่าง อีกทั้งเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตวัดนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพ ถวายพระเพลิง และบรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ไว้ที่นี่ พระเจดีย์กู้ชาติ ซึ่งตั้งอยู่หน้า พระอุโบสถหลังเก่า คู่กับ พระเจดีย์เหลื่ยมย่อมุมปล้องไฉน

วัดอินทารามเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า "วัดบางยี่เรือนอก" คู่กับวัดราชคฤห์ซึ่งเรียกว่า "วัดบางยี่เรือใน" สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯให้ ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามและสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ในปัจจุบันวัดอินทารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่

Wat Inthraram
Originally called Wat Bang Yi Ruea Nok, Wat Intharam was built during the Ayutthaya period. It was restored entirely by King Taksin the Great, who afterwards granted it the status of a royal temple. It was his favorite temple where he came to meditate and observe religious precepts.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)

« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:15:40 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #59 on: เมษายน 12, 2018, 07:13:49 pm »
61.วัดเวฬุราชิณ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -
พิกัด : 13.72589, 100.48603

***ทำวัตรเช้า 08.00 น.วัตรเย็น 17.00 น.

วัดเวฬุราชิณ สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาพลเทพ(เอี่ยม ต้นตระกูลชูโต) ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยเมื่อแรกสร้างวัดได้ตั้งชื่อตามสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งวัด ซึ่งเป็นคุ้งน้ำใหญ่ในคลองบางกอกใหญ่ว่า"วัดใหม่ท้องคุ้ง"

เมื่อสร้างเสร็จเจ้าพระยาพลเทพ จึงได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามให้วัดว่า "วัดเวฬุราชิณ" ซึ่งแปลว่า วัดที่สร้างจากภาษีไม้ไผ่ของพระราชา ตามปฐมเหตุของการสร้างวัด คือ เจ้าพระยาพลเทพ ซึ่งเป็นเจ้าภาษีรับสัมปทานจากหลวงในการเก็บภาษีไม้ไผ่ ได้นำเงินภาษีจากราษฏรที่ค้าชำระมาใช้สร้างวัด

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระยาพิศาลศุภผล(ชื่น พิศาลบุตร) และขุนตาลวโนชากร(นิ่ม แสนวัด) ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เท่ากับเป็นการสร้างวัดใหม่ทั้งหมด

Wat Wayrurachin
Wat Wayrurachin was built by Chao Praya Phollathep in the Rattanakosin period during the reign of King Rama III, and was completed in the reign of King Rama IV. It was formerly called Wat Mai Thongkhung, due to its location at the bend of a watercourse, and when granted royal temple status, it was renamed Wat Wayrurachin.

The temple's name means 'the temple that built by the money collected from taxes on bamboo' since the construction cost came from taxes levied on bamboo forests to which Chao Phraya Phollathep had been granted the sole authority for collecting.

In the reign of King Rama V, the temple was wholly renovated and modified some of its structures.

ที่มา : The Royal Monastery-Bangkok Vol.3, Ronyoot Chitradon, Ph.D. (ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน)
« Last Edit: พฤษภาคม 26, 2022, 08:16:42 pm by designbydx »