Author Topic: วัดร้าง ที่เหลืออยู่ให้เห็น  (Read 3059 times)

Offline designbydx

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • View Profile
Re: วัดร้าง ที่เหลืออยู่ให้เห็น
« Reply #40 on: เมษายน 14, 2022, 03:30:50 pm »
หอไตร(จำลอง) ขนาดเล็กของวัด ซึ่งหอไตรเดิมได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังวัดดุสิดารามแล้ว ด้านล่างมีเต่า

Offline designbydx

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • View Profile
Re: วัดร้าง ที่เหลืออยู่ให้เห็น
« Reply #41 on: เมษายน 14, 2022, 09:17:14 pm »
หน้าบันอุโบสถปูนปั้นประดับกระจก เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ใต้ลงมาคือรูปนกยูงรำแพนหาง