Author Topic: เที่ยวเขมรดูปราสาทๆ ป่ะ(ตอน เขาหาว่าผมเป็นเขมร) จ.เสียมเรียบ 6 คืน 7 วัน  (Read 22897 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ปราสาทโลเลย เพี้ยนมาจากคำว่า ราลัย ซื่งเป็นชื่อเมือง หริหราลัย ด้วยความเร่งรีบในการสร้างทำให้ไม่แข็งแรงมากนัก เขาว่างั้นนะ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
มีวัดอยุ่ข้างๆ ด้วย

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
4.ออกเดินทางกลับเสียมเรียบ เพื่อไปชมปราสาทสมัยยโศธรปุระกัน
5.ปราสาทเตียสำแร ห่างจากเสียมเรียบไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 20 กม. ราคาตั๋วรวมแล้ว ใช้เวลา 1 ชั่วโมง คล้ายปราสาทหินพิมาย ดูหีบปริศนา หน้าบันต่างๆ
« Last Edit: ธันวาคม 16, 2015, 09:35:12 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
สร้างสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
หีบปริศนา คาดว่าาน่าจะเป็นโลงบรรจุศพในท่านั่ง ส่วนตรงกลางหีบยังมีรูไว้สำหรับระบายน้ำเหลืองด้วย

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ปราสาทจะแคบๆ อึดอัดๆ ถ่ายรูปยากเหมือนกัน เหมือนปราสาทหินพิมายไหมครับ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ลายหน้าบัน

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ลายหน้าบัน อันอลังการที่สุด

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
กำแพงด้านใน น่าจะถูกบูรณะมาแล้วนะ ดูใหม่ๆ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ภาพวาดที่นี่นิยมสีจัดๆ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
6. เที่ยวปราสาทแม่บุญตะวันออก ราคารวมในตั๋วแล้ว ใช้เวลาเที่ยว 1 ชั่วโมง   ชมทับหลังหินสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ช้างเอราวัณ มีทุกมุมปราสาท เลือกเอาตัวสวยๆ ถ่าย

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ปราสาทแม่บุญตะวันออก (มีปราสาทแม่บุญตะวันตกด้วยนะครับ แต่ไม่ได้ไป) สร้างโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 สร้างเพื่อถวายให้บรรพบุรุษ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
หลังจากทรงย้ายราชธานี้จากเมือง โฉกครรคยาร์ หรือ เกาะแกร์ มายังเมืองพระนครอีกครั้ง

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
7. ชมภาพสลักบนอิฐเผาที่ประสาทกระวาน รวมอยู่ในตั๋ว ใช้เวลา 30 นาที เป็นปราสาทที่ไม่ได้สร้างโดยกษัตริย์  ลวดลายสลักทับหลังจะสมบูรณ์มาก, ภาพสลักพระวิษณุตรีวิกรม,  พระวิษณุยืนท่ามกลางเหล่าเทวดา พระวิษณุทรงครุฑ
พระลักษมีถือจักรและตรีศูล

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ตัวปราสาทมีแค่นี้ แต่จะบอกว่าด้านในสวยมากนะ ปราสาทนี้ไม่ได้สร้างโดยกษัตริย์ แต่นร้างโดย มหิธวรมัน ขุนนางเอกซึ่งได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย จากพระจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นอย่างมาก

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ทับหลังที่เห็นเรียกว่า ทับหลังเกาะแกร์
ภาพด้านซ้ายมือ เรียกว่า ทวารบาล ที่มีท่อนพวงมาลัยโค้งแอ่นลงมาแตกตกแต่งด้วยลายใบไม้ตรงกลาง
ภาพทาด้านซ้ายมือ ทวารบาล ผู้ชายนุ่งผ้าสั้นและสวมมงกุฏด้วย
« Last Edit: ธันวาคม 17, 2015, 07:54:54 am by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ภาพสลักด้านใน พระวัษณุตรีวิกรม(ภาพซ้าย)
« Last Edit: ธันวาคม 17, 2015, 08:00:35 am by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ภาพสลักพระวิษณุยืนท่ามกลางเหล่าเทวดา

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระวิษณุทรงครุฑ