Author Topic: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  (Read 1138 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปหิน

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
โครงกระดูกวัว

ขุดพบจาก การดำเนินงานโบราณคดี โดยสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา บริเวณภายในเมืองโบราณบ้านคูเมือง พ.ศ.2560
สมัย ทวารวดี(1,400-1,000 ปีมาแล้ว)
ลักษณะที่พบ วัวหันหันศรีษะไปทางทิศตะวันออก ตะแคงหน้ามาทางทิศใต้ ระดับความลึก 80 ซม. จากผิวดิน

หลักฐานพบร่วม เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินสมัยทวารวดีปะปนในชั้นดินเดียวกับโครงกระดูกวัวซึ่งเป็นเศษภาชนะดินเผาที่มักพบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีทั่วไป ได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ประเภทหม้อมีสัน เศษภาชนะดินเผาผิวเรียบ หรือ ตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบ ทาน้ำดิน ฯลฯ และลูกปัดแก้ว 1 ลูก แต่หลักฐานที่ร่วมชั้นดินเดียวกับโครงกระดูกวัวนี้จะพบในปริมาณที่น้อยหากเปรียบเทียบกับชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ที่ปรากฏในระดับที่ลึกกว่าระดับโครงกระดูกวัว

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
กระปุกดินเผา

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ลูกปืนใหญ่ กระสุนดินเผา

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ไหสี่หูทรงสูงขนาดเล็ก

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ประติมากรรมลอยตัว

ศิลปะสมัยอยุธยา
รูปสัตว์ผสมระหว่าง สิงห์ ช้าง และมกร

จากเตาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ด้านหน้า

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ไหสี่หู

ศิลปะสมัยอยุธยา
พบที่เตาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ภาพล่าง

ท่อน้ำดินเผา


ศิลปะสมัยอยุธยา
พบที่เตาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
เศียรพระพุทธรูป

ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20
เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี