Author Topic: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  (Read 1441 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปยือนปางประทานพร

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
พบที่เมืองคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เป็นประติมากรรมที่ยังทำไม่เสร็จ ที่เห็นชัดกว่าส่วนอื่น คือ พระพักตร์ พระเนตรเปิดครึ่งนึง และเหลือบมองต่ำ ครองจีวรห่มคลุม พระพักตร์ทั้งสองข้างสลักชิดกัน พระองค์ยกขึ้นสูงเสมอพระอุระ ถึงแม้จะยังสลักไม่เสร็จ แต่ก็เห็นร่องรอยว่ากระทำปางประทานพร พระเศียรและพระอุษณีษะยังคงเป็นโกลน

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
แท่นหินบดและลูกกลิ้ง

ศิลปะสมัยทวารวดี อายุราว พ.ศ.1200-1400
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
พบที่เมืองโบราณดคีบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ดูใกล้ๆ ก็ยังคงไม่มีลวดลายอะไร

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ไว้ทำไรไม่รู้

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ชิ้นส่วนทีพอจะมีลวดลาย

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ส่วนใหญ่เป็นงานดินปั้น

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้า และรูปบุคคลปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปสำริด

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปหิน

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี