Author Topic: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  (Read 3967 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ติดกับวัดโบสถ์นะครับ ถ้าเจอวัดก็หมายความว่าถึงแล้ว อาคารจะสังเกตยากหน่อยเพราะ ได้เปลี่ยนจากศาลาวัดมาเป็นพิพิธภัณฑ์ เลยอาจจะ งงๆ ใช้กูเกิ้ลหาได้เลย

อัตราค่าชม
ชาวไทย 10 บาท ต่างชาติ 50 บาท
นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ไม่เสีย

เปิด
วัน พุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หยุด
วัน จันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
« Last Edit: มกราคม 03, 2020, 06:24:28 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ประวัติเมืองอินทร์บุรี

อินทร์บุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยทราวดี(ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) โดยมีการพบโบราณวัตถุหลายชนิดที่แหล่งโบราณคดี บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี

ในสมัยอยุธยา เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอยู่ทอง) ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรีเป็นเมืองหลานหลวง และเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองหน้าด่านรายทาง ทางด้านทิศเหนือโดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลักแสดงให้เห็นว่าเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นเมืองมาก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่ไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าเมืองทั้งสามได้สร้างขึ้นสมัยใด

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการจัดรูปแบบการปกครองใหม่ กำหนดให้หัวเมืองที่อยู่ใกล้วงราชธานี หรือหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัดวาหัวเมืองที่อยู่นอกเขตวงราชธานี ออกไปกำหนดฐานะเป็นหัวเมืองเอก โท ตรี โดยลำดับตามขนาดและความสำคัญของเมือง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวเมืองชั้นในจึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัดวา

สมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองหลายครั้ง และใน พ.ศ. 2438 รัชกาลที่ 5 โปรดให้จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี รวมเข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า(มณฑลอยุธยา) ต่อมากใน พ.ศ. 2439 ได้ลดฐานะเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี ลงเป็นอำเภอ ขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี
« Last Edit: มกราคม 03, 2020, 06:11:43 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ประวัติพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี


พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี เดิมเป็นพิพิธภัณฑของวัดโบสถ์ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดสิงหบุรี-อุทัยธานี ฝ่ายธรรมยุต ในขณะที่เป็นพระครูวิสุทธิธรรม ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีคุณค่าตั้งแต่ พ.ศ. 2483 โดยดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการมีอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เป็นประธานบริหารงาน

ในพ.ศ. 2496 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำอำเภออินทร์บุรี ต่อมา พ.ศ.2504 คณะกรรมการพิพิธภัณฑสถานได้พิจารณาเห็นว่า อาคารไม้หลังเก่าไม่เพียงพอสำหรับจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีจำนวนมากขึ้นจึงได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารหลังใหม่จาก นางเพิ่ม ดุริยางกูร และตั้งชื่ออาคารว่า ตึกเพิ่ม ดุริยางกูร และปรับปรุงศาลาการเปรียญของวัดหลังเดิม คือ ศาลาศักดิ์บุรินทร์ เป็นอาคารจัดแสดงอีกหลังหนึ่ง

ต่อมาใน พ.ศ. 2517 อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมื่องครั้งมีสมศักดิ์ เป็นพระราชเมฑาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรมศิลปากรในการดำเนินงานปรับปรุงการจัดแสดงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และต่อมาใน พ.ศ.2516 สาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภันฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี


ภาพด้านล่าง

ธรรมจักร
ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
แหล่งที่พบ บ้านคูเมือง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
« Last Edit: มกราคม 03, 2020, 06:27:37 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ไม่มีลวดลายอะไรเรียบๆ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ประติมากรรมรูปคนแคระและสงห์แบก ปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16
ประติมากรรมนี้ใช้สำหรับประดับฐานอาคารเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย ไม่ให้เข้าสู่ภายในสาสนสถานได้

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ศรีษบุคคลปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16
แสดงภาพบุคคลหรือเทวดา เส้นผมเรียบ มีกรอบพระพักต์หรือสวมกระบังหน้า

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
แท่นหินบดพร้อมลูกบด

วัฒนธรรมทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16

ทำจากหิน เป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับบดเครื่องเทศ หรือยาสมุนไพร

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปสำริดและกำไลสำริด

ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23
นายบุญรอด รักชัง ค้นพบจากการออกไปเก็บของป่า บริเวณเนินเจดีย์วัดป่า(ร้าง) หมู่ 5 บ้านดอนแสงจันทร์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มอบไว้เป็นสมบัติของชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
« Last Edit: มกราคม 03, 2020, 06:50:00 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
มีเยอะหลายแบบ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ดูกำไล

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปยือนปางประทานพร

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
พบที่เมืองคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เป็นประติมากรรมที่ยังทำไม่เสร็จ ที่เห็นชัดกว่าส่วนอื่น คือ พระพักตร์ พระเนตรเปิดครึ่งนึง และเหลือบมองต่ำ ครองจีวรห่มคลุม พระพักตร์ทั้งสองข้างสลักชิดกัน พระองค์ยกขึ้นสูงเสมอพระอุระ ถึงแม้จะยังสลักไม่เสร็จ แต่ก็เห็นร่องรอยว่ากระทำปางประทานพร พระเศียรและพระอุษณีษะยังคงเป็นโกลน

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
แท่นหินบดและลูกกลิ้ง

ศิลปะสมัยทวารวดี อายุราว พ.ศ.1200-1400
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
พบที่เมืองโบราณดคีบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ดูใกล้ๆ ก็ยังคงไม่มีลวดลายอะไร

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ไว้ทำไรไม่รู้

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ชิ้นส่วนทีพอจะมีลวดลาย

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ส่วนใหญ่เป็นงานดินปั้น

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
ประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้า และรูปบุคคลปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปสำริด

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
พระพุทธรูปหิน

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี