Author Topic: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)  (Read 17095 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
41.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม​

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : วัดราชบพิธ
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :พ.ศ. 2412 เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 ***ไม่ใช่วัดประจำรัชกาลที่ 9 หรือตรวจสอบก่อน

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
42.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม​

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : พระบรมมหาราชวัง
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :พ.ศ. 2407 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.
« Last Edit: มีนาคม 30, 2018, 07:50:37 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
43.วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : เถรวาท มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : จักรวรรดิ
เขต/อำเภอ   : สัมพันธวงศ์   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :กรุงศรีอยุธยา

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
44.วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : วรมหาวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : จักรวรรดิ
เขต/อำเภอ   : สัมพันธวงศ์   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :-

*** ทำวัตรเย็น 17.30 น.


« Last Edit: มีนาคม 31, 2018, 09:57:11 AM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
45.วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วังบูรพาภิรมย์
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :-

*** ทำว้ัตรเช้า 08.00 น. ทำวัตรเย็น 16.00 น.

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
46.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรมหาวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วัดราชบพิธ
เขต/อำเภอ   : พระนคร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :พ.ศ. 2350 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก


« Last Edit: เมษายน 01, 2018, 06:25:39 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
47.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร(จอมทอง)

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางค้อ
เขต/อำเภอ   : จอมทอง   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : วัดประจำรัชกาลที่ 3

*** วัดท่องเที่ยวเปิดตลอด

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
48.วัดนางนองวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางค้อ
เขต/อำเภอ   : จอมทอง   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : -

« Last Edit: เมษายน 02, 2018, 07:10:02 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
49.วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : ปทุมวัน   
เขต/อำเภอ   : ปทุมวัน   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : พ.ศ.2400

**วัดท่องเที่ยวเปิดตลอด
« Last Edit: เมษายน 02, 2018, 07:16:11 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
50.วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : สี่พระยา
เขต/อำเภอ   : บางรัก   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

**วัดท่องเที่ยวเปิดตลอด


« Last Edit: เมษายน 06, 2018, 12:43:59 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
51.วัดหนัง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางค้อ
เขต/อำเภอ   : จอมทอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

**ทำวัตรเช้า 08.30 น.วัตรเย็น 16.30 น.


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
52.วัดคูหาสวรรค์

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : คูหาสวรรค์
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

**ทำวัตรเช้า 08.00 น.วัตรเย็น 16.00 น.Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
53.วัดอัปสรสวรรค์

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ปากคลองภาษีเจริญ
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

**เปิดตลอดวัดท่องเที่ยวOffline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
54.วัดปากน้ำ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ปากคลองภาษีเจริญ
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

**เปิดตลอดวัดท่องเที่ยว


« Last Edit: เมษายน 07, 2018, 06:58:34 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
55.วัดนิมมานรดี

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางหว้า
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

**เปิดตลอดวัดท่องเที่ยว


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
57.วัดนางชีโชติการาม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ปากคลองภาษีเจริญ
เขต/อำเภอ   : ภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

**ทำวัตรเย็น 16.00 น.

« Last Edit: เมษายน 08, 2018, 10:30:34 AM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
58.วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู)

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
59.วัดราชคฤห์วรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :

« Last Edit: เมษายน 12, 2018, 07:11:33 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
60.วัดอินทารามวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
61.วัดเวฬุราชิณ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางยี่เรือ
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง :