Author Topic: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)  (Read 17097 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
201.วัดเมืองยะลา

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : สะเตง
เขต/อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
พ.ศ.ที่สร้าง : -

**ขอเจ้าอาวาสเปิดให้


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
202.วัดพุทธภูมิ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : สะเตง
เขต/อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
พ.ศ.ที่สร้าง : -

**ขอเจ้าอาวาสเปิดให้

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
203.วัดพุทธาธิวาส

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : เบตง
เขต/อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
พ.ศ.ที่สร้าง : -

**เปิดตลอดOffline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #203 on: กุมภาพันธ์ 18, 2021, 09:15:35 PM »
204.วัดพระนารายณ์มหาราช

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : วรวิหาร   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ในเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2199

**เปิดตลอด
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 05:24:36 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #204 on: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 05:26:04 PM »
205.วัดอ่างทอง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : วรวิหาร   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : บางแก้ว   
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อ่างทอง
พ.ศ.ที่สร้าง : -

**ไปวันมาฆบูชา


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #205 on: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 05:28:35 PM »
206.วัดป่าโมกวรวิหาร 

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด : วรวิหาร   
นิกาย : -
แขวง/ตำบล : ป่าโมก
เขต/อำเภอ : ป่าโมก
จังหวัด : อ่างทอง
พ.ศ.ที่สร้าง : -

**ไปวันมาฆบูชา
ปรับปรุง 29 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 64